Tipus de Llibre

Mortalidad Anual

ParÓmetres
  Any de vigŔncia de la mortalitat: 2014
  Any de vigŔncia del padrˇ: 2014
  Any del padrˇ, referŔncia per Tx.Std: 2014
  Any de vigŔncia dels naixements: 2014

Indicadors
  Mortalitat i Taxes
  Mortalitat Prematura
  Mortalitat Evitable
  Mortalitat Infantil
  Mortalitat Perinatal 500
  Mortalitat Perinatal 1000
  Esperanša de vida
Informaciˇ del cÓlcul

Data del cÓlcul: 02-03-2017 Usuari del cÓlcul: sis