Infobarris BCN

L'Infobarris vol ser una eina de suport a l'anàlisi de la salut i els seus determinants en els barris de la ciutat de Barcelona. Presenta un conjunt d'indicadors disponibles a nivell de barri, sempre amb referència als valors del districte al que pertany i al conjunt de la ciutat.

L'Infobarris es basa en el model de determinants de la salut i desigualtats en salut en àrees urbanes que es mostra en aquesta figura de la dreta. La pestanya denominada Urban HEART (Urban Health Equity Assessment and Response Tool), representa la matriu d’indicadors Urban HEART presentada, com instrument per a visualització de l'equitat en salut.

També trobareu una pestanya amb indicadors sobre la població resident al barri, una altra amb indicadors de context físic, i una de context socioeconòmic, a més de les que presenten els indicadors de salut.

Per consultar L’Infobarris s’aconsella seguir els següents passos:

  1. Seleccionar una pestanya d'acord amb els eixos temàtics.
  2. Seleccionar el Barri de referència al mapa dels barris de Barcelona o bé en la llista de barris que hi ha sota del mapa.
  3. Utilitzeu els desplegables per escollir la categoria que voleu visualitzar (segons sexe o altres opcions).
  4. Les diferents visualitzacions poden ser exportades al format Portable Document Format (PDF) utilitzant la pestanya així anomenada.
  5. Les dades que sustenten les figures i mapes es poden exportar en excel utilitzant la pestanya així anomenada.

En cas d’utilitzar INFOBARRIS per presentar les dades en altres suports, demanem que citeu la següent font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN Accessible a: http://www.aspb.cat/infobarris

Agència de Salut Pública de Barcelona