#COVID19aldiaBCN
Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

. Què és #COVID19aldiaBCN?

És una web que mostra dades actualitzades diàriament de l’impacte de la COVID-19 a la població de Barcelona, elaborada per l’Agencia de Salut Pública de Barcelona.
Permet fer un seguiment de l’evolució de les persones diagnosticades de COVID-19 amb PCR positiu, i per tant els casos més greus a la ciutat, segons grups d’edat en homes i dones, així com la distribució en els barris i zones més petites com les seccions censals, i en relació a la situació socioeconòmica de l’àrea. També es mostra l’excés de defuncions.

. Què aportarà #COVID19aldiaBCN?

Es mostren dades de la corba d’evolució diària de les persones diagnosticades amb COVID-19, la variació de noves persones diagnosticades respecte al dia anterior i el mapa de la distribució de casos per barris i seccions censals, segons sexe i grups d’edat, així com la distribució segons la renda de la secció censal on viuen.
Aquesta informació permet valorar les necessitats en el territori, i així prioritzar zones concretes d’actuació a l’hora de posar en marxa programes i intervencions específiques des de salut pública i d’altres àrees com la social o econòmica.

. Què s’analitza a #COVID19aldiaBCN?

La informació utilitzada s’extreu de les dades de la infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 del Departament de salut i correspon a persones residents a Barcelona i amb un diagnòstic confirmat de COVID-19.
Sobretot inclou els casos greus hospitalitzats amb PCR positiva, entre els quals hi ha també el personal sanitari, això representa una mostra de tots els casos de COVID-19 donat que no inclou informació sobre les persones amb simptomatologia lleu o els asimptomàtics, que són la majoria. També inclou informació sobre els enterraments de residents de la ciutat que és un indicador que permet estimar les defuncions atribuïbles a aquesta crisi.