canyes i petes logo

Programes de promoció de la salut a les escoles

SOBRE CANYES I PETES! és un programa de prevenció de drogodependències, centrada específicament en el consum d’alcohol i cànnabis. Va adreçat a població adolescent escolaritzada al 3r curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), és a dir, quan tenen de 14 a 15 anys. El programa es desenvolupa a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius. Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa assisteixi a una sessió de formació de 2-3 hores de durada que es realitza a primers de novembre de cada curs. Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la implementació del programa.

Material i recursos de suport

 

Vídeo XKPTS.com

Vídeo Quina Canya! (català)

Video Quina Canya! (español)

Video ficció (català)

Video ficció (español)

 

 

Llibret explicatiu del vídeo XKPTS.com
Llibret explicatiu del vídeo Quina Canya!

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat

Inscriu-te

Accés de professors per a valorar el programa