La inspecció sanitària

 

Portem a terme controls sanitaris oficials dels establiments i productes alimentaris responent a una planificació anual que estableix la freqüència d’inspecció de cada establiment en funció del risc que comporta la seva activitat. Apliquem criteris de qualitat en totes les inspeccions i en reflectim el resultat en l’acta o informe oficial que elabora la persona inspectora.

Tràmits

Cita prèvia amb el personal tècnic

Consultes en Seguretat Alimentària

Autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària

Materials de suport i referència

Sistema de control oficial en Cadenas de Distribución Alimentaria (CAST.)

Sistema de control oficial en Cadenes de Distribució Alimentària