Certificats sanitaris per a l’exportació d’aliments

Les empreses ubicades a Barcelona que vulguin exportar aliments a països de fora de la Unió Europea han de demanar inspeccions perquè els expedim un certificat sanitari d’exportació. L’ expedició d’aquests certificats s’ha de sol·licitar als serveis d’inspecció, que realitzaran els controls sanitaris necessaris.

Tràmits

Inspecció prèvia a l'expedició de certificats sanitaris