Autocontrol dels establiments i activitats alimentàries

Les empreses alimentàries estan obligades a dissenyar i posar en marxa sistemes d’autocontrol basat en l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) per oferir garanties sanitàries dels productes alimentaris que produeixen i comercialitzen. Per avaluar l’eficàcia d’aquests mecanismes d’autocontrol, i com una activitat més del control sanitari oficial, portem a terme auditories sanitàries. Aquesta obligació afecta tots els tipus d’empreses alimentàries, tot i que per als establiments petits la normativa introdueix criteris de flexibilitat per simplificar el sistema i facilitar-ne la implementació.

Tràmits

Cita prèvia amb el personal tècnic

Materials divulgatius

Al·lergies i intoleràncies alimentàries

Materials de suport i referència

L'autocontrol als establiments alimentaris

Pla de control de l'aigua

Pla de neteja i desinfecció

Multimèdia

Vídeo musical: "Els autocontrols"