Recursos en salut i prevenció de riscos laborals

Recollim diversos recursos relacionats amb la salut i el treball, com ara propostes de formació, articles científics, informes, vincles a organismes i agents d’interès, guies de pràctica clínica, etc. I també oferim accés a recursos en salut i treball elaborats des de la pròpia Agència de Salut Pública de Barcelona.

Materials divulgatius

Incapacitats temporals. Document informatiu

Vigilancia de la salud mental relacionada con factores de riesgo psicosocial

Treballant per cuidar en un context de crisi: claus sobre l'impacte en la salut dels professionals sanitaris

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Salut laboral amb perspectiva de gènere: el treball i la salut d’homes i dones

Amiant, mineral patogen d’efectes retardats