Recursos en salut i prevenció de riscos laborals

Recollim diversos recursos relacionats amb la salut i el treball, com ara propostes de formació, articles científics, informes, vincles a organismes i agents d’interès, guies de pràctica clínica, etc. I també oferim accés a recursos en salut i treball elaborats des de la pròpia Agència de Salut Pública de Barcelona.

Materials divulgatius

Vigilancia de la salud mental relacionada con factores de riesgo psicosocial

Treballant per cuidar en un context de crisi: claus sobre l'impacte en la salut dels professionals sanitaris

La Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Un punt de trobada entre la salut pública, l’atenció primària i la medicina del treball.

Materials de suport i referència

Amiant, mineral patogen d’efectes retardats

Asma relacionada amb el treball

Salut laboral de les persones que treballen en el comerç