Introducció

A l’ Agència de Salut Pública de Barcelona ens ocupem que el treball sigui una font de salut per a la ciutadania. Identifiquem les condicions de treball que poden desencadenar problemes de salut i proposem millores per prevenir-los. Per això assessorem i formem els professionals sanitaris, gestionem el sistema d’informació en salut laboral de Barcelona i treballem en la promoció de la salut i la prevenció de riscos laborals, sobretot els relacionats amb l’entorn psicosocial. A més, a través de la recerca contribuïm al coneixement sobre la relació entre treball i salut.

Les nostres actuacions parteixen d’un abordatge ampli del treball: tenim en compte els riscos laborals del treball remunerat, considerem el treball remunerat com un dels principals determinants socials de la salut i també incorporem el treball domèstic i familiar al nostre àmbit d’actuació.

A l’ Agència de Salut Pública de Barcelona gestionem la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, que forma part de la xarxa d’unitats de salut laboral de Catalunya.

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2015

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2014

Materials divulgatius

La Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Un punt de trobada entre la salut pública, l’atenció primària i la medicina del treball.

Incapacitats temporals. Document informatiu

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Dermatitis de contacte relacionades amb el treball

Asma relacionada amb el treball

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 100

Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Butlletí 07

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 99