Introducció

A l’ Agència de Salut Pública de Barcelona ens ocupem que el treball sigui una font de salut per a la ciutadania. Identifiquem les condicions de treball que poden desencadenar problemes de salut i proposem millores per prevenir-los. Per això assessorem i formem els professionals sanitaris, gestionem el sistema d’informació en salut laboral de Barcelona i treballem en la promoció de la salut i la prevenció de riscos laborals, sobretot els relacionats amb l’entorn psicosocial. A més, a través de la recerca contribuïm al coneixement sobre la relació entre treball i salut.

Les nostres actuacions parteixen d’un abordatge ampli del treball: tenim en compte els riscos laborals del treball remunerat, considerem el treball remunerat com un dels principals determinants socials de la salut i també incorporem el treball domèstic i familiar al nostre àmbit d’actuació.

A l’ Agència de Salut Pública de Barcelona gestionem la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, que forma part de la xarxa d’unitats de salut laboral de Catalunya.

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Informatiu Nº 1 de l'Observatori de Salut i Treball de Barcelona

Àmbits de recerca en salut laboral

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2015

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Salut laboral amb perspectiva de gènere: el treball i la salut d’homes i dones

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Butlletins

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 103

Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Informatiu USL Nº9

Treball al CAP. Prevenció de malalties relacionades amb el treball. Butlletí 102