Allotjaments infantils i juvenils

A Barcelona, el Consell Comarcal del Barcelonès autoritza els allotjaments infantils i juvenils, majoritàriament albergs de joventut, i l’Ajuntament de Barcelona els atorga la llicència corresponent. A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) emetem un informe sanitari periòdic i vinculant que acredita que les condicions sanitàries de la instal·lació són correctes per tal de protegir la salut de les persones usuàries davant de la legionel·losi, les plagues ambientals i altres riscos.

Tràmits

Sol·licitud d’inspecció d’allotjaments infantils i juvenils

Materials de suport i referència

Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils (cercador)