Recerca i docència

03/02/2016

Sessions científiques

30/06/2020 Violència en l'àmbit de la parella

26/05/2020 Intervencions comunitàries per prevenir el consum abusiu de l’alcohol. Evidència I experiències

18/02/2020 Avenços en desigualtats en salut

Informes

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria 2015-2018

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 2013-2014

La recerca en salut pública a Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria científica 2011-12