Infància

L’ estat de salut de les persones ve determinat des de l’etapa prenatal. La salut de les mares, les seves condicions de vida i de treball, així com els hàbits relacionats amb la salut, poden afectar la salut del fetus i la seva vida posterior. La qualitat de la criança i les condicions de vida de les famílies afecten el desenvolupament físic i emocional dels infants i determinen la seva salut física, psicològica i social al llarg de tota la vida.

Materials divulgatius

Programa de desenvolupament d'habilitats parentals_informe

Guia de Consells per ser una família saludable

Programes

CREIXEM SANS. Informació del programa

CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

Consells per ser una família saludable. Informació del programa

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Informes

Avaluació del programa Salut i Escola (curs 2016-2017)

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2016-2017

Promoció de la salut a l'escola primària i l'ESO. Avaluació 2015-2016

Materials de suport i referència

Projecte POIBA - How do we eat?

Proyecto POIBA ¿Cómo nos movemos?