Adultesa

Per entendre la salut de les persones en l’edat adulta és important tenir en compte la divisió sexual del treball i, per tant, les condicions tant del treball remunerat com de la cura de la família. Tenir treball o no tenir-ne és un dels determinants que influeixen més en la salut de les persones; així mateix, tenir un treball precari genera problemes de salut importants. D’altra banda, les persones adultes tenen una exposició a l’estrès més gran, ja sigui per problemes vinculats amb l’entorn familiar, per dificultats econòmiques o pels problemes per conciliar la vida laboral i la familiar. I aquest estrès representa un risc o amenaça per a la salut.

Programes

Cohort Dama

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Informes

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2016

Enquesta a dones usuàries sobre el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona (2016)

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2014

Indicadors

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2013

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2012 (taules)

Materials divulgatius

Programa Sirian. Informació sobre planificació familiar (diversos idiomes)

Resultats principals de la cohort Dama

Newsletter 01. “Efectes secundaris del càncer de mama". 4t. taller de treball (juny 2015)

Materials de suport i referència

Cronograma del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona

Newsletter 01. “Efectes secundaris del càncer de mama". 4t. taller de treball (juny 2015)

El càncer de mama i la seva detecció precoç: què cal saber-ne