Lesions de trànsit

 

Les lesions de trànsit són una de les primeres causes de defunció de la població jove. Periòdicament, elaborem informes sobre les lesions de trànsit, les característiques de les col·lisions, de les persones lesionades i del mode de transport a partir de la informació recollida de les urgències hospitalàries per accident de trànsit (DUHAT), dels comunicats d’accident de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de les defuncions per vehicle de motor recollides per l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Informes

Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisions de trànsit. Any 2019

Col·lisions de trànsit i persones lesionades a Barcelona, 2019

Persones lesionades per trànsit ateses als serveis d’urgències a Barcelona, 2019