Lesions de trànsit

 

Les lesions de trànsit són una de les primeres causes de defunció de la població jove. Periòdicament, elaborem informes sobre les lesions de trànsit, les característiques de les col·lisions, de les persones lesionades i del mode de transport a partir de la informació recollida de les urgències hospitalàries per accident de trànsit (DUHAT), dels comunicats d’accident de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de les defuncions per vehicle de motor recollides per l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Informes

Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisio de tránsit 1997 - 2016

Anàlisi Geoespacial de les Col·lisions de Trànsit. Barcelona, 2015

Persones lesionades per col·lisió de trànsit als barris de Barcelona l’any 2015