Malalties transmeses per vectors

Les malalties transmeses per vectors inclouen aquelles en què un organisme pren un paper actiu en la difusió d’un patogen. El canvi climàtic (que ha facilitat la proliferació al nostre entorn de vectors com el mosquit tigre) i l’augment de viatges a zones endèmiques han produït una emergència o re-emergència per aquestes infeccions.

A Barcelona disposem de dades de vigilància del paludisme (malària), el dengue, el Chikungunya i el Zika que permeten controlar els vectors per minimitzar el risc que es produeixi una transmissió autòctona.

Materials divulgatius

Alerta amb el mosquit tigre!

App Atrapa el mosquit tigre