Malalties transmeses per aliments

Una toxiinfecció alimentària o malaltia transmesa per aliments inclou qualsevol malaltia de naturalesa tòxica o infecciosa causada pel consum d’aigua o aliments contaminats per una gran varietat de microorganismes patògens. Aquestes malalties es manifesten principalment a través de símptomes gastrointestinals, tot i que també presenten símptomes extraintestinals, com són els quadres neurològics o sistèmics.

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) investiguem les toxiinfeccions alimentàries per tal d’establir les mesures de prevenció i control de forma precoç.