Malalties de declaració microbiològica

L’harmonització de la Unió Europea en matèria de vigilància ha obligat els estats membres a modificar el Sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO). L’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya han desenvolupat legislació addicional per incloure aquests canvis.

Per això, actualment els laboratoris de microbiologia s’inclouen en el sistema de MDO, i han de notificar les malalties següents: campilobacteriosi, criptosporidiosi, febre Q, giardiosi, herpes zòster, listeriosi, malaltia pneumocòccica invasora, salmonel·losi (sense febre tifoide i paratifoide), tularèmia i yersiniosi.