Hepatitis víriques i malaltia meningocòccia

Des de 1982 recollim dades sobre la incidència i els factors de risc de les hepatitis, així com la detecció del focus de transmissió en la comunitat i en el sistema sanitari.

Per a la vigilància i control de la malaltia meningocòccica, des de 1945 recollim dades sobre la incidència i els factors de risc de la malaltia, així com sobre la detecció de contactes vulnerables per tal d’evitar nous casos.