Materials per a la notificació

Materials de suport i referència

Notificació individualitzada de malalties de declaració obligatòria

Calendari de setmanes epidemiològiques any 2020

Definició de cas de les noves Malalties de Declaració Individualitzades