Legionelosi i altres malalties transmissibles

Hi ha 22 malalties de declaració obligatòria (urgent, individualitzada o amb sistemes especials de vigilància) que no s’inclouen en els grups de malalties que es descriuen en els altres epígrafs de l’apartat d’Epidemiologia però que s’han de sotmetre a vigilància. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) en fem el control i realitzem accions concretes per evitar-ne la transmissió.

Materials de suport i referència

Guia per a la prevenció i el control de la legionel·losi