Àrea clients

Àrea restringida a clients del Laboratori

El laboratori ha posat a disposició dels seus clients una adreça internet per a la consulta on-line dels resultats analítics. Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Garantia de Qualitat.

Si voleu posar-vos en contacte amb el Laboratori per demanar algun dels seus serveis, consulteu la localització, el correu electrònic i els telèfons de contacte, així com les hores d’atenció al client, la informació sobre el cost de les analítiques, les condicions apropiades per a l’enviament de les mostres a analitzar, el temps que es triga a obtenir els resultats i com s’interpreten.

Organització Laboratori

Direcció
correu electrònic: dir@aspb.cat
tel. 93 443 93 01

Servei de Microbiologia
correu electrònic: microbiologia@aspb.cat
tel. 93 443 94 13

Servei de Química
correu electrònic: quimica@aspb.cat
tel. 93 443 94 03

Unitat de Gestió i Serveis
correu electrònic: ugs@aspb.cat
tel.93 443 94 09

Unitat de Garantia de Qualitat
correu electrònic: ugq@aspb.cat
tel. 93 443 94 15

L’ horari de recepció de mostres és de dilluns a divendres de 8.00 a 17.30 h. Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Gestió i Serveis del Laboratori .

 

Materials divulgatius

El Laboratori de l'ASPB. Tríptic informatiu

El Laboratorio de l'ASPB. Tríptico informativo