Àrea clients

Àrea destinada a clients del Laboratori

El laboratori ha posat a disposició dels seus clients una adreça internet per a la consulta on-line dels resultats analítics. Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Garantia de Qualitat.

Si voleu posar-vos en contacte amb el Laboratori per demanar algun dels seus serveis, consulteu la localització, el correu electrònic i els telèfons de contacte, així com les hores d’atenció al client, la informació sobre el cost de les analítiques, les condicions apropiades per a l’enviament de les mostres a analitzar, el temps que es triga a obtenir els resultats i com s’interpreten.

Organització Laboratori

Direcció
correu electrònic: dir@aspb.cat
tel. 93 443 93 01

Servei de Microbiologia
correu electrònic: microbiologia@aspb.cat
tel. 93 443 94 13

Servei de Química
correu electrònic: quimica@aspb.cat
tel. 93 443 94 03

Unitat de Gestió i Serveis
correu electrònic: ugs@aspb.cat
tel.93 443 94 09

Unitat de Garantia de Qualitat
correu electrònic: ugq@aspb.cat
tel. 93 443 94 15

L’ horari de recepció de mostres és de dilluns a divendres de 8.00 a 17.30 h. Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Gestió i Serveis del Laboratori .

 

Materials divulgatius

El Laboratori de l'ASPB. Tríptic informatiu

El Laboratorio de l'ASPB. Tríptico informativo

Informes

Informe d'avaluació de l'enquesta de satisfacció de clients del Laboratori

Informe de la encuesta de satisfacción de clientes del Laboratorio