Acreditació ENAC i altres reconeixements

Acreditació ENAC

Al Laboratori hem rebut l’acreditació en diferents assaigs químics i microbiològics en relació amb els productes agroalimentaris i mediambientals emparats per l’acreditació de l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) d’acord amb els criteris de la norma UNE-EN ISO/ IEC 17025. Periòdicament actualitzem l’abast d’acreditació del Laboratori amb els nous assaigs acreditats.

 

acreditacioenac_aigues

Acreditació dels Assaigs d’Aigües

acreditacion_enac_agroalimentaris

Acreditació dels Assaigs de Productes Agroalimentaris

Presentem les llistes públiques d’assaigs (LPE, LEBA) per a l’aplicació de l’abast flexible segons les notes tècniques NT18 i 19 de l’ENAC. L’ abast flexible permet donar resposta a noves determinacions de contaminants, additius i plaguicides en totes aquelles mostres que compleixen els criteris de qualitat establerts.

→ LPE (Llista pública de residus de plaguicides en aliments) Ed.40
→ LPE (Lista pública de residuos de plaguicidas en alimentos) Ed.40 | EN ESPAÑOL


→ LEBA (Llista d’assaig sota acreditació) Ed.37
→ LEBA (Lista de ensayo bajo acreditación) Ed.37 | EN ESPAÑOL


→ Anexo Técnico de ENAC Rev.26  | EN ESPAÑOL
→ Anexo Técnico de ENAC Rev.26 LEBA ed.37 LPE ed.40  | EN ESPAÑOL

Altres reconeixements

El Laboratori també està inclòs en el registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el número LSAA-089-96.