Resultats

Memòria de l’ASPB 2020

Nova memòria de Barcelona salut als barris 2021

Ja està disponible la memòria de Barcelona Salut als Barris (BSaB) per l'any 2021, un any encara molt marcat per la pandèmia de la COVID-19. En total s’han dut a terme 176 intervencions, on han participat 9920 persones, amb intervencions realitzades en tots els grups d'edat. BSaB reflecteix el co

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2020-21

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) dissenya i ofereix gratuïtament a tots els centres educatius de la ciutat uns programes orientats a promoure la salut i afavorir el desenvolupament d'hàbits saludables en la població escolar. Ja teniu disponible la memòria de promoció de la salut a l'es

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2020-21

La “Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona” corresponent al curs 2020-21 resumeix les principals dades d’implementació i valoració dels principals programes escolars de promoció de la salut que es despleguen a l’educació primària i secundària a la ciutat. Aquests són Creixem sans, Cr

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria 2019-2020

L’ASPB dirigeix i gestiona els serveis de salut pública de la ciutat integrant la bona pràctica a través de la promoció de l’acció basada en l’evidència i l’avaluació. En el marc de la seva tasca, a través de la docència i la recerca, vol contribuir a generar nou coneixement per

Nova memòria de Recerca i docència a l’ASPB

L'ASPB dirigeix i gestiona els serveis de salut pública de la ciutat integrant la bona pràctica a través de la promoció de l'acció basada en l'evidència i l'avaluació. En el marc de la seva tasca, a través de la docència i la recerca, vol contribuir a generar nou coneixement per

Memòria 2020 de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona

Ja està disponible la Memòria 2020 de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. El document, recull les actuacions dutes a terme des d’aquesta àrea municipal durant el 2020, un any marcat per la crisi sanitària i social generada per la pandèmia, així

Nova memòria de Barcelona salut als barris 2020

L'any 2020 ha estat un any especialment complicat a causa de la pandèmia de la COVID-19, i malgrat un context poc afavoridor de l’acció comunitària en salut, s’ha seguit treballant conjuntament per detectar les necessitats en salut derivades de la COVID-19 dels barris més desafavorits i dissenyar, i

Memòria d’activitats del Grup d’Habitatge i Salut de l’ASPB

El Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es va crear l'any 2016. En aquesta memòria es presenta un recull de les activitats del Grup des de la seva creació fins finals de l’any 2019. En el document, s’expliquen els objectius del Grup i les

Grup d’Habitatge i Salut. Memòria d’activitat 2016-2019

L’any 2016 es va constituir el Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Aquest document és un recull de les activitats del Grup des de la seva creació fins finals de l’any 2019. En concret, s’expliquen els objectius del Grup i les principals línies de

Publicada la Memòria de l’ASPB 2019

Ja es pot consultar la Memòria de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 2019. El document reflecteix el treball de tot un any, a través de dades i indicadors que són clau per al seguiment dels diferents camps d’activitat de l'ASPB. Durant el 2019 l’ASPB ha mantingut l’activitat relacionada

Memòria de l’ASPB 2019

La memòria de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) reflecteix el treball de tot un any, a través de dades i indicadors que són clau per al seguiment dels diferents camps d’activitat de l’ASPB. Durant el 2019 l’ASPB ha mantingut l’activitat relacionada amb el seu catàleg de serveis ampliant

Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2018

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha publicat la Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2018. El document, recull els principals indicadors de seguiment de la seguretat alimentària a Catalunya i fa una anàlisi de la seva evolució en els darrers anys

Memòria de l’ASPB 2010

La Memòria anual de l’Agència presenta informació sobre la seva estructura i organització, els serveis que gestiona, els recursos de que ha disposat durant l'any, l’activitat realitzada, i els resultats assolits. Inclou indicadors detallats per servei, i explica les innovacions introduïdes durant l’

Memòria de l’ASPB 2011

La Memòria anual de l’Agència presenta informació sobre la seva estructura i organització, els serveis que gestiona, els recursos de que ha disposat durant l'any, l’activitat realitzada, i els resultats assolits. Inclou indicadors detallats per servei, i explica les innovacions introduïdes durant l’

Memòria de l’ASPB 2012

La Memòria anual de l’Agència presenta informació sobre la seva estructura i organització, els serveis que gestiona, els recursos de que ha disposat durant l'any, l’activitat realitzada, i els resultats assolits. Inclou indicadors detallats per servei, i explica les innovacions introduïdes durant l’

Memòria de l’ASPB 2013

La Memòria anual de l’Agència presenta informació sobre la seva estructura i organització, els serveis que gestiona, els recursos de que ha disposat durant l'any, l’activitat realitzada, i els resultats assolits. Inclou indicadors detallats per servei, i explica les innovacions introduïdes durant l’

Memòria de l’ASPB 2015

La Memòria anual de l’Agència presenta informació sobre la seva estructura i organització, els serveis que gestiona, els recursos de que ha disposat durant l'any, l’activitat realitzada, i els resultats assolits. Inclou indicadors detallats per servei, i explica les innovacions introduïdes durant l’

Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona 2018 – 2019

Durant el curs 2018-2019 més de 20.000 infants i joves de Barcelona van participar en els Programes de promoció de la salut a les escoles de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 4.055 són alumnes de 76 centres d’educació primària i 2 d’educació especial. A Secundària, 16.506 estudien a

Nova memòria de Barcelona Salut als Barris (BSaB) 2019

La Memòria 2019 de Barcelona Salut als Barris (BSaB) presenta l’activitat anual en els 25 barris de la ciutat on està present l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a través de l’estratègia de salut comunitària BSaB. Durant el 2019 s’han fet 195 intervencions, on han participat 14.297 per

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria 2015-2018

L’ASPB dirigeix i gestiona els serveis de salut pública de la ciutat integrant la bona pràctica a través de la promoció de l’acció basada en l’evidència i l’avaluació. En el marc de la seva tasca, a través de la docència i la recerca, vol contribuir a generar nou coneixement per

Memòria de l’ASPB 2018

Podeu consultar la Memòria de l’Agència de Salut Pública 2018, any en què l’Agència ha mantingut l’activitat relacionada amb el seu catàleg de serveis, especialment, la minimització de les desigualtats socials en la salut de les persones i la reducció de la contaminació de l’aire a la ciutat, entre

Memòria 2018 de l’activitat de l’ASPB

Ja podeu consultar la Memòria de l’Agència de Salut Pública 2018, any en què l’Agència ha mantingut l’activitat relacionada amb el seu catàleg de serveis, especialment, la minimització de les desigualtats socials en la salut de les persones i la reducció de la contaminació de l’aire a la ciutat, ent

Memòria de l’ASPB 2017