Resultats

Cita prèvia amb el personal tècnic

Seguretat alimentàriaProgrames d’inspecció sanitàriaCondicions sanitàries dels establiments i productes alimentaris

Consultes en Seguretat Alimentària

Seguretat alimentàriaProgrames d’inspecció sanitàriaAutoritzacions i registre d’establiments alimentarisCondicions sanitàries dels establiments i productes alimentarisAutocontrols dels establiments i activitats alimentàriesDenúncies, alertes i toxiinfeccions alimentàries

Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya

Seguretat alimentàriaAutoritzacions i registre d’establiments alimentaris

Registre d’Establiments Minoristes d’Alimentació de Barcelona

Seguretat alimentàriaAutoritzacions i registre d’establiments alimentaris

Inspecció prèvia a l’expedició de certificats sanitaris

Seguretat alimentàriaCertificats sanitaris per a l’exportació d’aliments

Queixa en matèria de seguretat alimentària: Establiments

Seguretat alimentàriaDenúncies, alertes i toxiinfeccions alimentàries

Queixa en matèria de seguretat alimentària: Producte alimentari

Seguretat alimentàriaDenúncies, alertes i toxiinfeccions alimentàries

Autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària

Seguretat alimentàriaProgrames d’inspecció sanitàriaCondicions sanitàries dels establiments i productes alimentaris