Autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d’especejament i establiments de transformació de caça

Seguretat alimentàriaProgrames d’inspecció sanitàriaCondicions sanitàries dels establiments i productes alimentaris