SuperDents

Programa escolar de salut dental

El 1982 la Generalitat va aprovar un programa pilot de prevenció de la càries dental mitjançant glopeigs periòdics amb sol·lució fluorada. Els seus excel·lents resultats van aconsellar fer-lo arribar el curs 1983-84 a totes les àrees on no es pugui oferir a la població l'aigua potable amb fluor. (DOGC núm. 364 16.09.1983)

SuperDents

L'Agència el porta a terme amb la col·laboració dels mestres que s'encarreguen de controlar que els nens el compleixin.

La salut bucodental és molt important en el desenvolupament general del nen. Prevenir la càries i altres malalties de la boca ens estalvia sofriments i tractaments innecessaris, alhora que facilita una adecuada masticació dels aliments i una bona pronunciació que també contribueix a valorar positivament l'autoimatge i les bones relacions amb els altres.

Per evitar la càries s'ha de treballar els diferents factors que la provoquen: disminuir els bacteris presents en la placa dental, moderar el consum de sucres i garantir l'aportació de fluor.

Haurem de prevenir la càries amb una correcta higiene dental, una dieta baixa en sucres, i participant en els glopeigs amb fluor a l'escola. Els pares i mares perocupats pel tema poden demanar a la seva escola que hi participi.