Programes d'educació per les escoles sobre comportaments relacionats amb la salut

Aquests programes es realitzen pels propis docents habituals amb el suport de mòduls estructurats, material didàctic, assessorament i formació, oferts pels serveis de l'Agència i pels Centres de Recursos Pedagògics.

A l'educació primària, s'ha fet una revisió dels programes educatius de prevenció disponibles, amb recomanacions per a les escoles.

A l'educació secundària, etapa clau per a comportaments de risc per a la salut, l'Agència ofereix programes educatius estructurats de prevenció:

[Recollir tota la informació]

PASE.bcn

Prevenció de les Addicions a Substàncies a l’Escola (PASE.bcn) amb especial referència al consum de tabac (1r ESO). És un programa que consta de 7 unitats didàctiques impartides en 10 hores de classe. S'ofereix una guia per a l'educador, un quadern de treball per a cada alumne i tres escenes audiovisuals curtes (2-3 minuts) accessibles on-line.
Més informació sobre Pase.bcn

CLASSE SENSE FUM

Programa basat en un concurs sobre prevenció del tabaquisme (1r i 2n ESO). Compromís d'una classe escolar per a manternir-se sense fumar. S'ofereix una carpeta amb les bases del concurs i impressos de seguiment, i un material de suport per a l'educador. Hi ha uns premis locals i un internacional com incentius. Es lliura un diploma acreditatiu de la participació a cada escolar.
Més informació sobre Classe sense fum

CANVIS

Educació sobre els canvis corporals a la pubertat, alimentació i els seus trastorns (2n ESO). És un programa que consta de 8 unitats impartides en 8 classes de 50-60 minuts de durada. S'ofereix una guia per a l'educador i un fulletó amb la piràmide alimentària per a cada alumne.
Més informació sobre CANVIS

SOBRE CANYES I PETES

Prevenció de drogodependències, centrada específicament en el consum d'alcohol i cànnabis (3r ESO). És un programa que consta de 5 sessions a impartir en 6-10 classes de 50-60 minuts de durada. S'ofereixen una guia per a l'educador, una carpeta amb fitxes per als alumnes, dos DVD "Quina Canya!" (alcohol) i "xkpts.com" (cànnabis), la web http://www.sortimbcn.cat/xkpts i una guia informativa sobre el cànnabis per a les famílies.
Més informació Sobre canyes i petes

PARLEM-NE, NO ET TALLIS

Prevenció de l’embaràs adolescent i de les infeccions de transmissió sexual, que inclou el VIH/sida. S’adreça als estudiants de secundària, i es pot fer des de 3er d’ESO fins a 2n de batxillerat o de cicles formatius. El professorat pot triar entre dos itineraris d’acord amb les característiques del grup, del centre, i de les seves preferències. Un amb 6 activitats conduïdes pel professorat permet treballar de forma més lenta i esglaonada, mentre que l’altre amb 4 activitats es més ràpid i directe i incorpora activitats dutes a terme per una parella d’alumnes. Els dos inclouen una visita a un centre d’atenció a la salut sexual i reproductiva. S’ofereix divers material de suport.
Més informació sobre Parlem-ne, no et tallis

I TU, QUÈ EN PENSES?

Prevenció de les drogodependències (BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS). Es realitza a partir de temes transversals al consum de drogues en l'adolescència (la vida en grup, temps lliure, les relacions personals, etc). S'ofereix una guia per a l'educador, una carpeta amb 6 quaderns per a l'alumne i el quadern "De marxa" amb orientacions didàctiques complementàries per al professor.
Més informació sobre I tu, què en penses

FEM SALUT!

És una estrategia que orienta la promoció d’entorns i conductes saludables als centres escolars, amb un procés participatiu de professorat, famílies i alumnat, amb l’assessorament i els suport dels Equips de Salut Comunitària.
Més informació sobre Fem salut!

CREIXEM SANS

Programa de promoció de l’alimentació i nutrició saludable així com de l’activitat física i un descans equilibrats. S’emmarca en el projecte d’avaluació d’efectivitat d’aquesta intervenció anomenat POIBA (Prevenció de l’obesitat infantil a Barcelona). Consta de nou unitats didàctiques a impartir en 10 hores de classe. S’ofereix un guia per a l’educador, un quadern de fitxes per a l’alumnat i un quadern de fitxes per a les famílies.
Més informació sobre Creixem sans

CREIXEM MÉS SANS

Intervenció de reforç sobre alimentació i activitat física saludables que dóna continuitat al programa Creixem sans en el marc del Projecte de Prevenció de l’Obesitat Infantil a Barcelona (POIBA). Consta de tres mòduls de treball: el primer s’adreça als/les tutors/es i consta de 2 sessions, el segon és una sessió impartida pel professorat d’Educació Física i el tercer és una xerrada per a les famílies. S’acompanya d’una guia per a l’educador, un quadern de fitxes per a l’alumnat i un quadern de fitxes per a les famílies.
Més informació sobre Creixem més sans

S'han desenvolupat vídeos i altre material de suport. Anualment, es fan tallers de formació pels mestres i tècnics de prevenció, com a preparació de l'aplicació dels programes. .

Coincidint amb les escoles d'estiu de juliol, dins del programa de reciclatge de l'Institut de Ciències d'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona s'ofereixen quatre mòduls de formació pels docents que imparteixen aquests programes a l'escola. Aquests mòduls, de 15 hores de durada cadascun, són sobre "Estratègies educatives per a l’assoliment d’una escola saludable: el programa Fem salut!", "Alimentació i nutrició", "Prevenció de drogodependències" i "Sexualitat i afectivitat".

Es realitza periòdicament des de l'any 1987 l'Enquesta FRESC per monitoritzar els hàbits relacionats amb la salut.

Per contactar amb les persones que porten aquesta línia de treball, podeu adreçar-vos a Servei de Salut Comunitària.

Informació de contacte

Per contactar amb les persones que porten aquesta línia de treball, podeu adreçar-vos a Servei de Salut Comunitària