----------------------------------------

Enquestes de salut

Els nostres serveis realitzen enquestes sobre aspectes relacionats amb la salut a mostres representatives de la població d'adolescents i del conjunt de la població.

[Desplegar tota l'informació]

Enquestes a estudiants de secundària (FRESC)

D'ençà el 1986 es realitzen enquestes periòdiques a mostres d'estudiants de secundària sobre aspectes com el tabac, l'alcohol, les drogues, o altres factors relacionats amb la seva salut. Es basen en qüestionaris validats desenvolupats a l'Agència. Els resultats han servit per a construir i avaluar programes educatius d'intervenció.

Enquesta FRESC 2012

Enquesta FRESC 2008

Enquesta FRESC 2004

Enquesta de salut de Barcelona

Vàrem fer la primera enquesta de salut a la població l'any 1983, cobrint aspectes de salut, estils de vida, socioeconòmics i d’ús de serveis sanitaris i pràctiques preventives. Ara les hem integrat amb les del Departament de Salut de la Generalitat.

Enquesta de salut 2011

Enquesta de salut 2006

Enquesta de salut 2000-01