Enquestes de salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

Els nostres serveis realitzen enquestes sobre aspectes relacionats amb la salut a mostres representatives de la població d'adolescents i del conjunt de la població.

[Desplegar tota l'informació]

Enquestes a estudiants de secundària (FRESC)

Enquesta de salut de Barcelona

Vàrem fer la primera enquesta de salut a la població l'any 1983, cobrint aspectes de salut, estils de vida, socioeconòmics i d’ús de serveis sanitaris i pràctiques preventives. Ara les hem integrat amb les del Departament de Salut de la Generalitat.

Enquesta de salut 2011

Enquesta de salut 2006

Enquesta de salut 2000-01