Detecció precoç del càncer de mama

 

Detecció precoç del càncer de mama
Logo del programa
Per a poder detectar a temps el càncer de mama i prevenir-ne les conseqüències negatives, es recomana fer mamografies preventives cada dos anys a les dones de 50 a 69 anys. A Barcelona el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama està instaurat a tota la ciutat i és impulsat pel Consorci Sanitari de Barcelona.

 

L'Agència de Salut Pública de Barcelona gestiona l’Oficina Tècnica del Programa i és responsable del Pla de Comunicació i del seguiment i avaluació del Programa. A més, prepara cada any el cronograma de cribratge. Per tenir informació per millorar el programa ha començat un projecte d’estudi amb dones participants, el projecte COHORT dama


Informació sobre el càncer de mama i la seva prevenció

Butlletí tècnic periòdic del programa

Projecte cohort dama

Altres documents tècnics del programa

Per contactar amb les persones que porten aquesta línia de treball, podeu adreçar-vos a: Oficina Tècnica Càncer de mama.

També podeu adreçar-vos a COHORT dama per obtenir informació sobre aquest projecte