Publicacions tècniques sobre salut pública

Sistemes generals d’informació sanitària

Vigilància epidemiològica

Drogodependències

Protecció de la salut

Serveis i gestió

Promoció de la salut

Centre d'Acollida d'Animals de Companyia

Informes on hem col·laborat

Història dels serveis de salut pública de Barcelona