Atenció a les drogodependències a Barcelona

L'abús de drogues ha estat un dels principals problemes de convivència i de salut pública a la ciutat de Barcelona. Per actuar sobre aquest problema l'any 1988 l'Ajuntament va posar en funcionament el Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona, per tal d'abordar el problema des d'una perspectiva més global de ciutat que conduís les diferents intervencions que es realitzaven cap a un sistema de resposta més eficaç. Aquest pla s'ha avaluat i actualitzat periòdicament. La gestió del Pla es confia a l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que la concentra en el Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències (SEPAD).

A més de les activitats més transversals i de coordinació amb altres estructures, l'Agència coordina els recursos assistencials de finançament públic a la ciutat, i gestiona els de titularitat municipal.

Programes de tractament: centres públics de Barcelona
Programes de tractament de les dependències

  • Tractament de la dependència a l'alcohol
  • Tractament de la dependència als opiacis
  • Tractament de la dependència a altres drogues
Programes de reducció de danys
Orientació per adolescents amb problemes de drogues
Programes educatius i de prevenció a les escoles
Programes de prevenció comunitaris
Sistema d'informació sobre drogodependències
Millora de la qualitat de l’atenció

Per contactar amb les persones que porten aquesta línia de treball, podeu adreçar-vos a Núria Ribot o Teresa Brugal.