Resultats del sistema de vigilància de contaminació i salut

04/12/2017 - Salut ambiental

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa un sistema de vigilància per a mesurar, monitorar i comunicar els efectes de la contaminació de l’aire en la salut de la població. El sistema permetrà estimar els casos atribuïbles de un determinant indicador de salut en episodi o avis preventiu de contaminació de l’aire (efecte en la salut d’exposicions a curt termini). També permetrà estimar els morts que s’eviten per la reducció a l’exposició a les mitjanes anuals (exposició a llarg termini) de determinats contaminants (NO2 i PM2,5).

La part del sistema que estima l’impacte en l’exposició a curt termini és pioner en el nostre entorn. S’ha utilitzat indicadors diaris des de l’any 2006 al 2016, de mortalitat, ingressos hospitalaris i visites als serveis d’urgències dels residents a la ciutat per aquelles malalties associades a la contaminació amb evidència científica. També els nivells de contaminació diària. Aquestes sèries temporals ajustades amb variables com la temperatura, el dia de la setmana, l’estacionalitat, els nivell de l’al•lergen de soja en aire i les epidèmies de grip, han permès identificar les funcions dosi efecte per alguns contaminants i indicadors de salut, pròpies de la ciutat. Aquestes funcions permetran estimar els casos atribuïts a un determinat nivell de contaminant d’un dia tenint en consideració també els cinc dies anteriors.
L’altra part del sistema usa la metodologia del Health Risk Assesment  o de l’avaluació del risc per a la salut del projecte APHEKOM de l’OMS i ens permet estimar les morts evitades per l’exposició anual als nivells de contaminació que recomana l’OMS o altres criteris com per la reducció en 1 o 5 μg/m3 d’un determinat contaminant. El mètode usa els nivells de contaminats obtinguts per les estacions de fons, la població de la ciutat i els riscos relatius que associen la mortalitat amb el contaminant en estudis d’exposicions continuades en el temps.

Els principals resultats de l’anàlisi fet entre 2006 i 2016 mostren que:

  • L’impacte en salut a la ciutat és més gran per l’exposició a nivells de contaminació de forma continuada comparat amb l’impacte en salut dels episodis.
  • L’exposició de la població la mesuren millor les estacions de fons, en ser els nivells d’aquestes estacions els que identifiquen major nombre d’associacions per a tots els contaminants amb la salut.
  • Si bé l’NO2 és el contaminant que en la ciutat està associat a un major número d’indicadors de salut, les PM2,5 són el contaminant amb major impacte pel que fa a nombre de persones afectades entre 2006 i 2016.
  • És sobretot la mortalitat cardiovascular i els ingressos per aquesta causa, les afeccions que s’han associat amb major nombre de contaminants, a la ciutat entre el 2006 i el 2016.
  • Actuar sobre l’NO2, afectarà a la mortalitat total, a la cardiovascular i a la causada per l’infart agut de miocardi i disminuiriem les hospitalitzacions per malalties cardiovasculars i les visites a urgències per infarts i malalties respiratòries.
  • La davallada de 5μg/m3 de NO2, permetria disminuir 290 morts anuals per qualsevol causa i la disminució de 5μg/m3 de PM2,5,  436 morts segons dades 2013-015.
  • Convé saber que la reducció permanent del trànsit incideix en la reducció dels òxids de nitrogen NO2, i com a conseqüència actua sobre la mortalitat total, així com la que originen les malalties cardiovasculars -especialment infart agut de miocardi-. Aquesta reducció també provocaria la disminució de les hospitalitzacions per malalties cardiovasculars i les visites a urgències per infart i per malalties respiratòries.

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica
i protegir la salut de la població a Barcelona [PDF]

Contaminació i Salut, informe del sistema de vigilància [PDF]

Noticies relacionades

Impuls als treballs sobre Soroll i Salut

19-12-2017
Salut ambiental
A la ciutat de Barcelona, igual que a d’altres ciutats europees, s’ha manifestat un creixent […]

Document de recomanacions sobre contaminació i salut

17-12-2017
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona disposa ja del document de referència sobre qualitat de […]

Desactivats els avisos de qualitat de l’aire

21-11-2017
Salut ambiental
Els dos avisos per contaminació de l’aire a la ciutat s’han desactivat durant aquest cap […]

Qualitat de l’aire, qüestió de salut!

17-10-2017
Salut ambiental
L’ASPB fa una nova aportació per a difondre com afecta la contaminació de l’aire a […]

L’ASPB serà present als actes de la Setmana de la Mobilitat

17-09-2017
Salut ambiental
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017, del 16 al 22 de setembre, programa […]

DESACTIVAT Avís preventiu per contaminació atmosfèrica per PM10

05-08-2017
Salut ambiental
DESACTIVAT el 5 d’agost de 2017 el preavís per episodi ambiental de contaminació de l’aire […]

Avís d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10

03-08-2017
Salut ambiental
DESACTIVAT el 5/08/2017.-  Atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 […]

Estudi platja i salut a Barcelona

24-07-2017
Salut ambiental
Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona vigilem cada estiu la qualitat de les […]

Avís preventiu per contaminació de l’aire

15-06-2017
Salut ambiental
DESACTIVAT el 19 de juny 2017 el preavís per episodi ambiental de contaminació de l’aire […]

Disponible l’Informe de Qualitat de l’Aire 2016 a Barcelona

03-05-2017
Salut ambiental
L’Agència avalua els nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat d’acord amb els nivells de […]