Resultats del sistema de vigilància de contaminació i salut

04/12/2017 - Salut ambiental

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa un sistema de vigilància per a mesurar, monitorar i comunicar els efectes de la contaminació de l’aire en la salut de la població. El sistema permetrà estimar els casos atribuïbles de un determinant indicador de salut en episodi o avis preventiu de contaminació de l’aire (efecte en la salut d’exposicions a curt termini). També permetrà estimar els morts que s’eviten per la reducció a l’exposició a les mitjanes anuals (exposició a llarg termini) de determinats contaminants (NO2 i PM2,5).

La part del sistema que estima l’impacte en l’exposició a curt termini és pioner en el nostre entorn. S’ha utilitzat indicadors diaris des de l’any 2006 al 2016, de mortalitat, ingressos hospitalaris i visites als serveis d’urgències dels residents a la ciutat per aquelles malalties associades a la contaminació amb evidència científica. També els nivells de contaminació diària. Aquestes sèries temporals ajustades amb variables com la temperatura, el dia de la setmana, l’estacionalitat, els nivell de l’al•lergen de soja en aire i les epidèmies de grip, han permès identificar les funcions dosi efecte per alguns contaminants i indicadors de salut, pròpies de la ciutat. Aquestes funcions permetran estimar els casos atribuïts a un determinat nivell de contaminant d’un dia tenint en consideració també els cinc dies anteriors.
L’altra part del sistema usa la metodologia del Health Risk Assesment  o de l’avaluació del risc per a la salut del projecte APHEKOM de l’OMS i ens permet estimar les morts evitades per l’exposició anual als nivells de contaminació que recomana l’OMS o altres criteris com per la reducció en 1 o 5 μg/m3 d’un determinat contaminant. El mètode usa els nivells de contaminats obtinguts per les estacions de fons, la població de la ciutat i els riscos relatius que associen la mortalitat amb el contaminant en estudis d’exposicions continuades en el temps.

Els principals resultats de l’anàlisi fet entre 2006 i 2016 mostren que:

  • L’impacte en salut a la ciutat és més gran per l’exposició a nivells de contaminació de forma continuada comparat amb l’impacte en salut dels episodis.
  • L’exposició de la població la mesuren millor les estacions de fons, en ser els nivells d’aquestes estacions els que identifiquen major nombre d’associacions per a tots els contaminants amb la salut.
  • Si bé l’NO2 és el contaminant que en la ciutat està associat a un major número d’indicadors de salut, les PM2,5 són el contaminant amb major impacte pel que fa a nombre de persones afectades entre 2006 i 2016.
  • És sobretot la mortalitat cardiovascular i els ingressos per aquesta causa, les afeccions que s’han associat amb major nombre de contaminants, a la ciutat entre el 2006 i el 2016.
  • Actuar sobre l’NO2, afectarà a la mortalitat total, a la cardiovascular i a la causada per l’infart agut de miocardi i disminuiriem les hospitalitzacions per malalties cardiovasculars i les visites a urgències per infarts i malalties respiratòries.
  • La davallada de 5μg/m3 de NO2, permetria disminuir 290 morts anuals per qualsevol causa i la disminució de 5μg/m3 de PM2,5,  436 morts segons dades 2013-015.
  • Convé saber que la reducció permanent del trànsit incideix en la reducció dels òxids de nitrogen NO2, i com a conseqüència actua sobre la mortalitat total, així com la que originen les malalties cardiovasculars -especialment infart agut de miocardi-. Aquesta reducció també provocaria la disminució de les hospitalitzacions per malalties cardiovasculars i les visites a urgències per infart i per malalties respiratòries.

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica
i protegir la salut de la població a Barcelona [PDF]

Contaminació i Salut, informe del sistema de vigilància [PDF]

Noticies relacionades

DESACTIVAT Avís preventiu de contaminació atmosfèrica per Ozó

07-08-2018
Salut ambiental
El 07/08/2018, s’ha DESACTIVAT l’avís preventiu per nivells elevats d’ozó troposfèric a l’àrea de Barcelona. […]

Avís preventiu de contaminació atmosfèrica per Ozó (O3 )

06-08-2018
Salut ambiental
D’acord amb els models i les mesures actuals d’ozó, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha […]

Disponible l’Informe de Qualitat de l’Aire 2017 a Barcelona

10-07-2018
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona avalua els nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat […]

L’estat de les platges de Barcelona al 2017

10-07-2018
Salut ambiental
Vols saber quina va ser ja la qualitat sanitària de l’aigua de bany del litoral […]

DESACTIVAT Avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per NO2

23-06-2018
Salut ambiental
El 23/06/2018, s’ha DESACTIVAT l’avís preventiu per episodi ambiental de contaminació de l’aire referit a […]

Avís ambiental de contaminació per NO2

21-06-2018
Salut ambiental
Atenent els nivells de NO2 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la […]

Episodi ambiental de contaminació DESACTIVAT

27-04-2018
Salut ambiental
DESACTIVAT l’episodi que es va declarar atenent els nivells de PM10 enregistrats per la Xarxa […]

Impuls als treballs sobre Soroll i Salut

19-12-2017
Salut ambiental
A la ciutat de Barcelona, igual que a d’altres ciutats europees, s’ha manifestat un creixent […]

Document de recomanacions sobre contaminació i salut

17-12-2017
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona disposa ja del document de referència sobre qualitat de […]

Desactivats els avisos de qualitat de l’aire

21-11-2017
Salut ambiental
Els dos avisos per contaminació de l’aire a la ciutat s’han desactivat durant aquest cap […]