Nou Pla d’Acció en drogodependències

18/09/2017 - Drogodependències

La ciutat de Barcelona ha enllestit el nou Pla d’Acció sobre Drogues per al període 2017-2020, que té com a missió principal prevenir i reduir el consum de drogues i les seves repercussions negatives en la comunitat. El Pla treballa tant sobre les drogues il·lícites com amb les substàncies que tenen circulació legal en el mercat, especialment l’alcohol, i busca informar la població i prevenir sobre els riscos del consum, així com reduir la malaltia i la mortalitat associades. També busca evitar que es vulneri la llei i prevenir situacions d’exclusió social.

Aquest és 9è Pla d’Acció sobre Drogues (PADB) que s’elabora a la ciutat, amb 30 anys de recorregut, i busca garantir un abordatge integral de les addiccions, des de la prevenció fins el tractament i la reinserció d’aquelles persones que tenen problemes derivats del consum de drogues. Per això es consideren elements clau l’equitat, la justícia social i els drets de les persones usuàries de drogues, per evitar-ne la discriminació i l’estigma. Està ja disponible una versió provisional del Pla.

Noticies relacionades

Jornada oberta: les addiccions a Barcelona, com trenquem l’estigma

10-07-2017
Drogodependències
“Trencant l’estigma: l’experiència de viure amb una addicció” és un acte obert a tothom, i […]