Qualitat de l’aire, qüestió de salut!

17/10/2017 - Salut ambiental

L’ASPB fa una nova aportació per a difondre com afecta la contaminació de l’aire a la salut de les persones. Des del Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental i del Servei de Sistemes d’Informació Sanitària s’han preparat cinc pòsters divulgatius que es poden consultar i que aborden aquesta qüestió. Aquests elements gràfics, que es van donar a conèixer durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017, repassen què fan els contaminants dins el nostre cos, quins efectes tenen a llarg i curt termini, quina és la població exposada, com és la xarxa de vigilància, i què sabem en seguretat vial i transport actiu.

S’han fet ja les primeres avaluacions sobre quants barcelonins i barcelonines podrien arribar a estar exposats als principals contaminants, obtenint un mapa de tota la ciutat. Tots els experts mantenen que la reducció del trànsit de vehicles a motor és clau per a incidir en la davallada dels nivells de contaminants a l’aire de Barcelona.

Hi ha acord en què la contaminació atmosfèrica és un dels determinants més importants de la salut de les persones i es considerat el primer risc ambiental per a la salut a nivell mundial. L’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC) i nombrosos estudis posen de manifest l’impacte de la contaminació atmosfèrica en un ventall molt ampli de malalties.

Les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars són les causes més freqüents (aprox. 80%) de les morts prematures atribuïbles a la contaminació atmosfèrica, seguides de les malalties respiratòries i del càncer de pulmó. Apart de ser una causa de morts prematures, la contaminació atmosfèrica incrementa la incidència i severitat d’altres malalties, i té altres repercussions que s’estudien encara.

El canvi de l’ús del cotxe cap a l’ús del transport públic i actiu (a peu o en bicicleta) a Barcelona s’ha associat a beneficis per a la salut que, inclús, superen el risc inherent a caminar o anar en bici per la ciutat. Aquest canvi desitjat en la mobilitat es vincula al mateix temps amb una disminució del sedentarisme i la inactivitat, que se sap que estan vinculats amb trastorns crònics de tota mena.

Els contaminants de l’aire dins el nostre cos
Qualitat de l’aire, qüestió de salut!
La qualitat de l’aire a Barcelona
Mobilitat i Seguretat Vial a Barcelona
Vigilem la qualitat de l’aire a Barcelona

Noticies relacionades

Episodi ambiental de contaminació DESACTIVAT

27-04-2018
Salut ambiental
DESACTIVAT l’episodi que es va declarar atenent els nivells de PM10 enregistrats per la Xarxa […]

Impuls als treballs sobre Soroll i Salut

19-12-2017
Salut ambiental
A la ciutat de Barcelona, igual que a d’altres ciutats europees, s’ha manifestat un creixent […]

Document de recomanacions sobre contaminació i salut

17-12-2017
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona disposa ja del document de referència sobre qualitat de […]

Resultats del sistema de vigilància de contaminació i salut

04-12-2017
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa un sistema de vigilància […]

Desactivats els avisos de qualitat de l’aire

21-11-2017
Salut ambiental
Els dos avisos per contaminació de l’aire a la ciutat s’han desactivat durant aquest cap […]

L’ASPB serà present als actes de la Setmana de la Mobilitat

17-09-2017
Salut ambiental
La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017, del 16 al 22 de setembre, programa […]

DESACTIVAT Avís preventiu per contaminació atmosfèrica per PM10

05-08-2017
Salut ambiental
DESACTIVAT el 5 d’agost de 2017 el preavís per episodi ambiental de contaminació de l’aire […]

Avís d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10

03-08-2017
Salut ambiental
DESACTIVAT el 5/08/2017.-  Atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 […]

Estudi platja i salut a Barcelona

24-07-2017
Salut ambiental
Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona vigilem cada estiu la qualitat de les […]

Avís preventiu per contaminació de l’aire

15-06-2017
Salut ambiental
DESACTIVAT el 19 de juny 2017 el preavís per episodi ambiental de contaminació de l’aire […]