Informe anual de salut laboral de Barcelona

18/12/2017 - Salut i treball

S’ha publicat el nou informe de salut laboral que inclou indicadors d’estructura sociodemogràfica i característiques generals de la població treballadora, condicions d’ocupació, estat de salut i recursos per a la prevenció. El 2016 destaca l’augment de l’ocupació excepte en les persones més joves, la disminució de l’atur, l’elevat atur de llarga durada en les persones més grans, sobretot les dones, l’augment de les jornades a temps parcial en els homes, l’augment de la incidència de les lesions greus i mortals per accident de treball, sobretot les mortals traumàtiques en jornada i les in itinere greus, sobretot en els homes i en les ocupacions manuals, així com la disminució de la incidència de les malalties professionals amb baixa i sense baixa i de les malalties relacionades amb el treball.

Indicadors de salut laboral de Barcelona. Any 2016 [PDF]

Noticies relacionades

Malalties relacionades amb el treball. Treball al CAP nº 100.

13-09-2018
Salut i treball
Celebrem els 100 números de Treball al CAP, 26 anys de malalties relacionades amb el […]

Malalties relacionades amb el treball. Treball al CAP nº 99

24-04-2018
Salut i treball
S`ha publicat el nº 99 del butlletí Treball al CAP. En aquest nou número del […]

Incapacitats temporals

22-03-2018
Salut i treball
L’informe  Incapacitats temporals tracta els conceptes bàsics de la incapacitat temporal com el dret a […]

La discriminació per raó de sexe en el nou butlletí de Treball al CAP nº 98

21-02-2018
Salut i treball
Aquest febrer s’ha publicat el nº 98 del butlletí Treball al CAP. En aquest nou número del butlletí […]

Malalties relacionades amb el treball. Treball al CAP nº 97

27-12-2017
Salut i treball
Aquest desembre s’ha publicat el nº 97 del butlletí Treball al CAP. En aquest nou número del butlletí […]

Malalties relacionades amb el treball. Treball al CAP nº96.

17-10-2017
Salut i treball
Aquest octubre s’ha publicat el nº 96 del butlletí Treball al CAP. En aquest nou número del butlletí […]

Nous informes de salut laboral a la ciutat

27-04-2017
Salut i treball
L’ Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) registra els principals indicadors de salut laboral […]