Impuls als treballs sobre Soroll i Salut

19/12/2017 - Salut ambiental

A la ciutat de Barcelona, igual que a d’altres ciutats europees, s’ha manifestat un creixent malestar en relació als nivells acústics motivat per causes objectives i per percepcions socials diverses. Això fa que la relació entre activitats i soroll sigui ben complexa. El coneixement dels nivells acústics de la ciutat i aconseguir reduir-los ha estat una preocupació per l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures com un mapa acústic del territori, ara en actualització, i que van continuar amb un primer Pla per reduir l’impacte de la contaminació acústica.

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) prenem un paper actiu en el grup de treball de Soroll i Salut que es convoca regularment, i aportem evidència abundant que referma com el soroll té efectes directes i indirectes en la salut. L’exposició a nivells elevats de so suposa riscos per a la salut, i comptem amb uns percentatges de població elevats que suporten aquesta exposició. D’altra banda, les enquestes fetes a la ciutadania mostrem com moltes persones senten que els sorolls els afecten, i en alguns districtes això pren major intensitat. A més, hem detallat en un treball realitzat a Ciutat Vella l’impacte del soroll procedent d’activitats d’oci sobre el benestar i la salut de les persones.

Es pot ampliar informació consultant l’informe La Salut a Barcelona, pàg. 63 i 64.

Noticies relacionades

DESACTIVAT Avís preventiu de contaminació atmosfèrica per Ozó

07-08-2018
Salut ambiental
El 07/08/2018, s’ha DESACTIVAT l’avís preventiu per nivells elevats d’ozó troposfèric a l’àrea de Barcelona. […]

Avís preventiu de contaminació atmosfèrica per Ozó (O3 )

06-08-2018
Salut ambiental
D’acord amb els models i les mesures actuals d’ozó, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha […]

Disponible l’Informe de Qualitat de l’Aire 2017 a Barcelona

10-07-2018
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona avalua els nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat […]

L’estat de les platges de Barcelona al 2017

10-07-2018
Salut ambiental
Vols saber quina va ser ja la qualitat sanitària de l’aigua de bany del litoral […]

DESACTIVAT Avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per NO2

23-06-2018
Salut ambiental
El 23/06/2018, s’ha DESACTIVAT l’avís preventiu per episodi ambiental de contaminació de l’aire referit a […]

Avís ambiental de contaminació per NO2

21-06-2018
Salut ambiental
Atenent els nivells de NO2 enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la […]

Episodi ambiental de contaminació DESACTIVAT

27-04-2018
Salut ambiental
DESACTIVAT l’episodi que es va declarar atenent els nivells de PM10 enregistrats per la Xarxa […]

Document de recomanacions sobre contaminació i salut

17-12-2017
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona disposa ja del document de referència sobre qualitat de […]

Resultats del sistema de vigilància de contaminació i salut

04-12-2017
Salut ambiental
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa un sistema de vigilància […]

Desactivats els avisos de qualitat de l’aire

21-11-2017
Salut ambiental
Els dos avisos per contaminació de l’aire a la ciutat s’han desactivat durant aquest cap […]