Treballar a l’ASPB

Com a organització pública, l’Agència de Salut Pública de Barcelona selecciona el seu nou personal en base als requisits constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com al de publicitat. Altrament, participa en estructures de recerca que seleccionen personal que s’adscriu temporalment a l’Agència.

Les ofertes i convocatòries es fan públiques aquí.


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut.

Instància (22/12/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2016)


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de tècnic auxiliar de laboratori, grup C, subgrup C1.

Resultat definitiu de la borsa de treball (20/12/2016)
Resultats definitius de la valoració dels mèrits (20/12/2016)
Resultats provisionals de la valoració dels mèrits (30/11/2016)
Resultats de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (22/11/2016)
Model de currículum a emplenar (28/10/2016)
Sol·licitud de mèrits: valoració de les competències professionals (28/10/2016)
Convocatòria de la tercera prova (valoració de les competències professionals) (28/10/2016)
Resultats de la prova de coneixements de llengua catalana (28/10/2016)
Convocatòria de la prova de català (20/10/2016)
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) (13/10/2016)
Convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (23/09/2016)
Avís de convocatòria de la primera prova (tests aptitudinals) (15/09/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (15/09/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/08/2016)
Instància (08/07/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (08/07/2016)


Contractació laboral temporal de 3 Tècnics Superiors en Salut Pública per al suport al desenvolupament de l’Observatori de Qualitat de Vida i Impacte en Salut de l’Ajuntament de Barcelona i per al suport al Programa Salut als Barris.

Resultat definitiu de la convocatòria (23/06/2016)
Resultats de la valoració de mèrits (17/05/2016)
Resultats de la prova de català (10/05/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es  (25/04/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/04/2016)
Instància (26/02/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (26/02/2016)


Contractació laboral temporal de 3 Tècnics Superiors en Salut Pública pel desenvolupament del projecte Salut als Barris en àrees prioritzades de forma extraordinària per l’any 2016-2018.

Resultat definitiu de la convocatòria (23/06/2016)
Resultats de la valoració de mèrits (17/05/2016)
Resultats de la prova de català (10/05/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (24/04/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (01/04/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (15/02/2016)


Contractació laboral temporal d’1 Tècnic Superior en Salut Pública per treballar en el disseny d’un programa d’educació emocional adreçat a infants d’educació infantil.

Puntuació final total (01/07/2016)
Resultat definitiu de la convocatòria
(16/06/2016)
Nota informativa (20/04/2016)
Puntuacions finals (01/04/2016)
Convocatòria d’entrevistes (10/03/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (01/03/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (09/02/2016)
Instància (22/12/2015)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2015)