Treballar a l’ASPB

Com a organització pública, l’Agència selecciona el seu nou personal en base als requisits constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com al de publicitat. Altrament, participa en estructures de recerca que seleccionen personal que s’adscriu temporalment a l’Agència.

Les ofertes i convocatòries es fan públiques aquí.


Convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball en la categoria de tècnic auxiliar de laboratori, grup C, subgrup C1.

Instància (08/07/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (08/07/2016)


Contractació laboral temporal de 3 Tècnics Superiors en Salut Pública per al suport al desenvolupament de l’Observatori de Qualitat de Vida i Impacte en Salut de l’Ajuntament de Barcelona i per al suport al Programa Salut als Barris.

Resultat definitiu de la convocatòria (23/06/2016)
Resultats de la valoració de mèrits (17/05/2016)
Resultats de la prova de català (10/05/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es  (25/04/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (05/04/2016)
Instància (26/02/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (26/02/2016)


Contractació laboral temporal de 3 Tècnics Superiors en Salut Pública pel desenvolupament del projecte Salut als Barris en àrees prioritzades de forma extraordinària per l’any 2016-2018.

Resultat definitiu de la convocatòria (23/06/2016)
Resultats de la valoració de mèrits (17/05/2016)
Resultats de la prova de català (10/05/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (24/04/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (01/04/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (15/02/2016)


Tècnic Superior en Salut Pública per un projecte d’integració de les bases de dades del sistema de qualitat del Laboratori.

Resultat definitiu de la convocatòria (04/05/2016)
Resultats de les entrevistes (04/05/2016)
Convocatòria d’entrevistes (27/04/2016)
Resultats de la valoració de mèrits (13/04/2016)
Resultats de la prova de català (04/04/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (14/03/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (23/02/2016)
Instància (19/01/2016)
Anunci i bases de la convocatòria (19/01/2016)


Contractació laboral temporal d’1 Tècnic Superior en Salut Pública per treballar en el disseny d’un programa d’educació emocional adreçat a infants d’educació infantil.

Puntuació final total (01/07/2016)
Resultat definitiu de la convocatòria
(16/06/2016)
Nota informativa (20/04/2016)
Puntuacions finals (01/04/2016)
Convocatòria d’entrevistes (10/03/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (01/03/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (09/02/2016)
Instància (22/12/2015)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2015)


Contractació laboral temporal d’1 Tècnic Superior en Salut Pública per dissenyar les bases per al desenvolupament d’un programa de salut comunitària en col·laboració amb l’atenció primària.

Resultat definitiu de la convocatòria (07/06/2016)
Nota informativa (20/04/2016)
Puntuacions finals (01/04/2016)
Convocatòria d’entrevistes (10/03/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (01/03/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (09/02/2016)
Instància (22/12/2015)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2015)


Contractació laboral temporal d’1 Tècnic Superior en Salut Pública per portar a terme un programa de prevenció de l’obesitat infantil a Barcelona.

Resultat definitiu de la convocatòria (07/06/2016)
Nota informativa (20/04/2016)
Puntuacions finals (01/04/2016)
Convocatòria d’entrevistes (10/03/2016)
Llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es (01/03/2016)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (09/02/2016)
Instància (22/12/2015)
Anunci i bases de la convocatòria (22/12/2015)


Convocatòria concurs oposició per a la provisió d’1 plaça de Tècnic Superior en Medicina.

Resultat definitiu de la convocatòria (24/05/2016)
Resultat de la valoració de mèrits (03/05/2016)
Sol·licitud de mèrits (01/12/2015)
Resultats del tercer exercici (01/12/2015)
Convocatòria d’entrevistes (12/11/2015)
Resultats definitius del primer exercici (06/11/2015)
Resultats provisionals del primer exercici (08/10/2015)
Anunci modificació Tribunal (03/09/2015)
Convocatòria primer exercici (08/06/2015)
Llistat definitiu d’apirants admesos/es i exclosos/es (24/03/2015)
Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es (11/03/2015)
Instància (10/10/2014)
Anunci i bases de la convocatòria (10/10/2014)