Resultats

16/10/2018: Diagnòstic precoç de les infeccions de transmissió sexual

Sessions científiquesSessions científiques

18/09/2018 Violències i Salut Pública: Totes les violències estan conectades.

Sessions científiquesSessions científiques

19/06/2018 Legionel·la pneumophila: vigilància i control

Sessions científiquesSessions científiques

15/05/2018 Estudis de cohorts: ampliant el coneixement en salut

Sessions científiquesSessions científiques

17/04/2018 Participació dels consumidors/es en la Seguretat Alimentària

Sessions científiquesSessions científiques

20/03/2018 Estigma i drogues

Sessions científiquesSessions científiques