Recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya

Programa de prevenció i control de la tuberculosiMaterials de suport i referència