Qualitat de l’aire, qüestió de salut!

Salut ambientalQualitat de l'aireMaterials divulgatius

Pòster dels efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut i recomanacions per la salut.