Mosquit tigre: campanya informativa

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesVigilància i control de plagues ambientalsEspècies problemàtiques i recomanacionsMaterials divulgatius