Resultats

Vigilancia de la salud mental relacionada con factores de riesgo psicosocial

Salut i treballEntorn psicosocial del treballAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials divulgatius

Treballant per cuidar en un context de crisi: claus sobre l’impacte en la salut dels professionals sanitaris

Salut i treballAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials divulgatius

La Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Un punt de trobada entre la salut pública, l’atenció primària i la medicina del treball.

Salut i treballAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials divulgatius

Document informatiu sobre la Incapacitat Temporal

Salut i treballAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials divulgatius

Díptic informatiu de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona

Etapes de la vidaAdultesaEntornsTreballSalut i treballAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials divulgatius

Amiant i salut

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsSalut i treballPrograma de vigilància post-ocupacional de l’exposició a l’amiantAssessorament als professionals sanitarisMaterials divulgatius