Resultats

17/03 Acreditació per abast flexible de la categoria d’assaig de norovirus (genogrup I i II) en aliments i escovillons de superfícies inerts

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

17/02 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia dels aliments

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

17/01 Nous assaigs acreditats en l’àmbit de microbiologia d’aigües

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

16/12 Consulta ON-LINE dels resultats analítics emesos

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

16/11 Gestió de les Sol·licituds per a la determinació de la subtipificació molecular de Legionella pneumophila per PFGE (Camp polsant)

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius

16/10 Determinació d’alcaloides tropànics

LaboratoriEl Laboratori informaMaterials divulgatius
Pàgina 1 de 712345...Last »