Resultats

Llei 42/2010: Llei del tabac i desplegament a Barcelona

Promoció: Viure amb salutPrevenció de les addicionsMaterials de suport i referència

Prevenció de drogodependències en l’àmbit del lleure: Guia d’habilitats per al treball en grup

Promoció: Viure amb salutPrevenció de les addicionsDrogodependènciesPrevencióMaterials de suport i referència

Llei 42/2010: Modificacions a la Llei del tabac

Promoció: Viure amb salutPrevenció de les addicionsMaterials de suport i referència

Guia material audiovisual

Promoció: Viure amb salutPrevenció de les addicionsDrogodependènciesPrevencióMaterials de suport i referència

Dispensació responsable de begudes alcohòliques: Guia per al informador

Promoció: Viure amb salutPrevenció de les addicionsDrogodependènciesPrevencióMaterials de suport i referència

Guia material audiovisual

Promoció: Viure amb salutPrevenció de les addicionsDrogodependènciesPrevencióMaterials de suport i referència