Lipoatròfia semicircular: protocol d’actuació

EpidemiologiaVigilància i control de brots epidèmicsInformes