El Laboratori de l’ASPB compleix 130 anys al servei de Barcelona

Laboratori