La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2013

La Salut en xifresInformació de la mortalitatInformes