La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2012

La Salut en xifresInformació de la mortalitatInformes