La mortalitat a la ciutat de Barcelona. 2011

La Salut en xifresInformació de la mortalitatInformes